EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Ansøgning om plads på skolehjemmet

For at få plads på skolehjemmet skal du søge om optagelse, hvilket du kan gøre her:

Ansøgning om plads på skolehjem

Du skal benytte NEM-ID til at logge in.

 

Optagelses[-]betingelser for skolehjems[-]berettigede elever

Hvis du ønsker at bo på skolehjemmet, skal du kunne dokumentere en transporttid på mindst fem kvarter (75 minutter) fra din bopæl til skolen med offentlig transport. Derudover skal EUC Lillebælt være den nærmeste skole, hvor du kan tage den ønskede uddannelse eller det ønskede speciale.

Følgende uddannelser giver adgang til at bo på skolehjemmet:

Grundforløb:

  • Teknologi & kommunikation
  • Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Herfra kan elever, der er afklarede i deres uddannelsesvalg, optages. Det kræver, at de enten allerede har en uddannelsesaftale inden for procesoperatøruddannelsen, eller at eleven har en individuel og entydig uddannelsesplan, hvoraf det fremgår, at eleven har valgt et hovedforløb som procesoperatør.

Hovedforløb:

Elever, der har en uddannelsesaftale inden for sit hovedforløb, vil kunne optages på skolehjemmet.

Økonomi

EUD – skolehjemsberettigede elever uden læreplads (fem kvarters-reglen): kr. 587,- pr. uge inkl. kost & logi

AMU – kursist: kr. 550,- pr. overnatning inkl. morgenmad. Frokost og aftensmad kan tilkøbes ved henvendelse i kantinen.

Refusion af befordringsudgifter

Hvis du går på grundforløb 1 eller 2, kan du få dine befordringsudgifter dækket hvis:

  • du ikke har en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed
  • du har mere end fem kvarters transporttid til skolen
  • du ikke modtager befordringstilskud efter andre regler
  • du benytter billigst mulig offentlig transport

Spørg på skolehjemmet for yderligere oplysninger.