EUC Lillebælt

Teknikervej 2,
7000 Fredericia

Tlf. +45 7920 1111
E-mail [email protected]

CVR 68501113
EAN 5798000553927

Facebook
Instagram
Linkedin

Sikker mail

Bliv elev

Omstillingsparathed

Moderne industriproduktion er præget af avanceret produktionsudstyr, som ikke kan betjenes af hvem som helst. CNC-styring, programmerbare anlæg, hydrauliske, elektromekaniske og pneumatiske dele kræver en bred basal viden om virkemåde og betjening. Maskiner og produktionsudstyr er velegnet til hurtig omstilling, og dét skal en operatør også være.

Industrioperatør

Om uddannelsen

På uddannelsen vil du lære, hvordan man udfører driftsopgaver i en industriproduktion og betjener produktionsanlæg. Dette indebærer at sikre kvaliteten af maskinernes produktion, så maskinens udførte arbejde ikke går til spilde. På skolen bliver du derfor undervist i forskellige typer af computerstyrede maskiner og anlæg samt i at planlægge en produktionsopgave.

Som industrioperatør vil du ofte skulle indgå i gruppeorganiseret produktion, hvilket kræver, at du kan kommunikere og rapportere i tilknytning til dine egne jobfunktioner og deltage i udarbejdelsen af teknisk dokumentation.

  • Opstart: Der er opstart på grundforløbet i august og januar.
  • Varighed: Uddannelsen varer 2,5 år – 3 år og 2 måneder, afhængigt af hvad du vælger at specialisere dig i.
  • Tilmelding: Du tilmelder dig uddannelsen på optagelse.dk

Uddannelsens opbygning

Efter grundforløbet skal du finde en læreplads, hvorefter uddannelsens hovedforløb veksler mellem praktik i en virksomhed og undervisning på skolen. Hovedforløbets varighed afhænger af, hvilket speciale du vælger.

Uddannelsen til industrioperatør kan fagrettes mod eksempelvis procesindustrien eller fremstillings- og metalindustrien. Dermed har du mulighed for at specialisere dig inden for den branche, du finder mest interessant.

Hos EUC Lillebælt kan du efter grundforløbet specialisere dig som:

  • Industrioperatør (trin 1) – 2,5 år
  • Industrioperatør-produktivitet (trin 1+2) – 3 år og 2 måneder

Specialernes varighed er inkl. grundforløb.

Som industrioperatør står du for den daglige drift af maskiner og anlæg i produktionen. Derfor lærer du også at vedligeholde produktionsanlæg og at finde og rette fejl på maskinerne. Du vil få en grundlæggende viden om arbejdsorganisering, planlægningsværktøjer, produktionsoverblik og produktionsoptimering.

Du kan vælge at specialisere dig i produktivitet, hvor du kan arbejde med arbejdsorganisering. Du deltager i opbygningen og vedligeholdelsen af kvalitets- og miljøstyringssystemer og gennemfører aktiviteter inden for arbejdsmiljø og risikovurdering. Endvidere anvender du SCM-, LEAN- og TPM-værktøjer.

Se LUP (Den lokale undervisningsplan) for industrioperatør her:

Den lokale undervisningsplan - Industrioperatør FREMSTILLING (GF2)

Den lokale undervisningsplan - Industrioperatør PROCES (GF2)

Undervisningsplan - Industrioperatør (HF)

Adgangskrav

Du skal have bestået 9./10. klasse med mindst karakteren 02 i dansk og matematik.

På uddannelsen er der mulighed for ny mesterlære.

Økonomi

Når du har fået en uddannelsesaftale, vil du modtage elevløn i både skole- og praktikperioderne. Hvis din uddannelsesaftale ikke dækker grundforløbet, kan du få SU, hvis du er fyldt 18 år.

Undervisere

EUC Lillebælt er en moderne skole, hvor læring, faglighed og socialt samvær går hånd i hånd. Vi er værtsskole for Videnscenter Procesteknologi. Det betyder, at vi formidler den nyeste viden på området til undervisere, elever og virksomheder. Vores undervisere er derfor helt opdaterede på de nyeste tendenser inden for procesteknologi, hvilket sikrer dig, at du lærer det, som en arbejdsplads forventer af dig.

Vi holder os løbende opdateret med de nyeste materialer og maskiner, således at du har moderne udstyr til rådighed under din uddannelse.

Skolen er desuden dybt forankret i det lokale miljø, hvor vi har et tæt samarbejde med de lokale virksomheder. Der er derfor rig mulighed for at finde en læreplads, og herfra koble din undervisning sammen med det, du skal lave i praksis på lærepladsen.

Grundet vores geografiske placering og brede uddannelse tiltrækker vi elever fra hele landet. Hvis du kommer langvejs fra, kan du bo på vores skolehjem, der ligger i forlængelse af skolen. Du får her dit eget møblerede værelse og muligheden for at socialisere dig med de andre elever, der bor her.

Skoleoplæring

Hvis du ikke finder en læreplads efter at have bestået grundforløb 2, har du mulighed for at komme i skoleoplæring.

Fremtidsmuligheder

Som udlært industrioperatør kommer du til at arbejde med industriproduktion, hvilket åbner masser af muligheder for dig i både ind- og udlandet. Med kompetencer inden for teknik, samarbejde, virksomhedsforståelse, automatik og maskindrift kan du bidrage til produktiviteten inden for bl.a. fødevarer, medicin, jern og metal, møbler eller elektronik.

Desuden giver uddannelsen mulighed for at videreuddanne dig. Du kan søge om optagelse inden for eksempelvis procesoperatøruddannelsen. På EUC Lillebælt vælger mange at fortsætte på procesoperatøruddannelsen, da der er gode muligheder for merit. Derudover kan du læse videre på en valgfri uddannelse på erhvervsakademiet, såfremt du opfylder de specifikke adgangskrav.

Uddannelsen til industrioperatør er i 2019 en fordelsuddannelse. Det betyder, at der i fremtiden vil være mangel på uddannede inden for dette fag. Endvidere vil arbejdsgivere, der laver uddannelsesaftaler med elever fra fordelsuddannelser, opnå en økonomisk bonus. Dermed giver uddannelsen til industrioperatør gode muligheder for både praktikpladser og efterfølgende jobmuligheder.

Bliv en del af EUC Lillebælt

Er du klar til at starte på en erhvervsuddannelse?

På EUC Lillebælt kan du dykke ned i netop det fag, du finder mest interessant, og på den måde tage første skridt mod en karriere i erhvervslivet. Samtidig med fagligheden får du mulighed for personlig og social udvikling i et spirende studiemiljø med højt til loftet.

Bliv elev

Studiemiljøet på EUC Lillebælt

På EUC Lillebælt kan du dykke ned i netop det fag, du finder mest interessant, og på den måde tage første skridt mod en karriere i erhvervslivet. Samtidig med fagligheden får du mulighed for personlig og social udvikling i et spirende studiemiljø med højt til loftet.